Om man misstänker att det kan finnas radon i sitt hus är det viktigt att genomföra en radonmätning. Radon är den näst största orsaken till lungcancer i Sverige, efter rökning. Det är därför viktigt att ha kunskap om vad man och ens barn andas in i hemmet.

När ska man mäta radon?

  • Vid köp eller försäljning av bostad
  • Vid ombyggnation
  • Vid byte av ventilationssystem
  • Om du tror att det finns radon

När man köper en hus eller bostadsrätt är det köparens ansvar att undersöka att inga tydliga fel finns i bostaden, till exempel höga radonvärden. Radon anses inte vara ett dolt fel och därför ligger ansvaret på köparen att kontrollera det.

Säljaren är skyldig att informera köparen om alla genomförda radonmätningar som har gjorts på bostaden. Mäklaren har också en skyldighet att ta reda på eventuella radonmätningar som har gjorts och att informera köparen om dessa.

När man utför renoveringar, ombyggnader eller tillbyggnader av en bostad är det alltid bra att kontrollera radonhalten i luften både före och efter arbetet.

Genom att förändra husets konstruktion kan det öka risken för att mer radonhaltig markluft kommer in i huset. Det kan också försämra luftomväxlingen i huset, exempelvis genom att nya tätare fönster installeras. Det är därför viktigt att genomföra en radonkontroll före och efter arbete för att försäkra sig om att radonhalten inte ökar till farliga nivåer.

Om man har bytt ventilationssystem i sitt hus är det viktigt att göra en ny radonmätning. Det är enkelt att göra fel vid installationen av det nya systemet. Om man ökar undertrycket i huset kan det leda till att mer radonhaltig luft kommer in i huset än tidigare.

Därför är det viktigt att genomföra en ny radonmätning efter att ventilationssystemet har bytts ut för att säkerställa att radonhalten inte har ökat till farliga nivåer.

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder ackrediterad radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö som är både kostnadseffektiv och trygg. Utöver radonmätning erbjuder vi även radonbesiktning som tar cirka en timme, samt mer omfattande radonutredning där vi går igenom huskonstruktionen, mäter gammastrålning, söker efter läckor och bedömer ventilationen. Genom att få en klar bild av problemet kan vi sedan ge dig råd om vilka saneringsåtgärder som behövs för att åtgärda radonproblemen i ditt hem.

Vi kan även hjälpa dig med mer avancerade mätningar, till exempel rådgivande mätning vid husförsäljning eller läcksökning i problemvillor. Men om du vill göra en enklare radonmätning själv så är det också möjligt, och vi kan ge dig råd och stöd för att genomföra det på rätt sätt. Oavsett vilket alternativ du väljer så hjälper vi dig med en långsiktig lösning som är säker och effektiv.

Relaterad information
Radon