Dokumentförstörare är en enhet som används för att förstöra och göra oåterkalleliga papper och dokument som innehåller viktig och känslig information. Syftet med en dokumentförstörare är att skydda personlig och affärsrelaterad information från otillbörlig åtkomst eller användning. Dokumentförstörare används för att minska risken för identitetsstöld, dataintrång och företagsintrång.

Behovet av en dokumentförstörare uppstår ofta hos organisationer, företag och personer som har viktiga och känsliga dokument att säkerhetsställa. Dessa inkluderar banker, kreditkortsföretag, regeringar, försäkringsbolag, verkstäder, företagskontor och privatpersoner med hög säkerhetskrav. Dokumentförstörare är också använda av personer som vill skydda sin privata information, som exempelvis kreditkortsnummer, sociala säkerhetsnummer och annan personlig information.

Det finns olika säkerhetsklasser på dokumentförstörare, inklusive:

  • Strippning: Denna typ av dokumentförstörare skär papperet i smala remsor, men inte tillräckligt för att skydda informationen från återanvändning.
  • Mikro-krossning: Dessa förstörare skär papperet i små bitar, men är fortfarande återanvändningsbar.
  • Krossning: Denna typ av förstörare skär papperet i små bitar som är svåra att återanvända, men informationen är fortfarande läsbar.
  • Mörka krossning: Denna typ av förstörare förstör papperet så mycket att informationen är oåterkallelig och oanvändbar.

Makulera.se är en tjänst som erbjuder en säker och effektiv metod för att förstöra dokument och papper med hög säkerhetskrav. Tjänsten ersätter behovet av en egen dokumentförstörare och erbjuder en praktisk lösning för företag och organisationer som vill skydda sin information. Med Makulera.se kan användare skicka sina dokument och papper till förstöring, och få dem tillbaka som makulerat papper. Tjänsten ersätter behover av egen dokumentförstörare på kontoret. Att stå vid egen dokumentförstörare tar tid och kostar pengar. Pengar företaget hellre lägger på mer prioriterade uppgifter för sina medarbetare. Hos Makulera.se beställer man en svarskartong, fyller den och sänder in. Tillbaka kommer ett destruktionsintyg.

Makulera.se har funnits sedan 2007 och servat tusentals kunder runt om i Sverige. Tjänsterna är självklart rikstäckande och har alltid fast pris som inkluderar alla moment i processen – frakter, kartong och destruktion.